Herroepingsrecht (Retourbeleid) voor L-Libro

Laatst bijgewerkt op: 11-02-2024

1. Toepasselijkheid

Dit herroepingsrecht is van toepassing op alle aankopen gedaan via de website van L-Libro (hierna genoemd als “de Webshop”). Door een aankoop te doen bij L-Libro, stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van dit herroepingsrecht.

2. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Tijdens deze periode kan de klant het product beoordelen, net zoals hij/zij dat in een fysieke winkel zou doen.

3. Uitoefening van het herroepingsrecht

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn/haar besluit om de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde herroepingsformulier, maar is hiertoe niet verplicht.

4. Terugzending van de producten

De klant moet de producten onverwijld, doch in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop hij/zij ons heeft geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst, terugzenden of overhandigen aan L-Libro. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de klant.

5. Terugbetaling

Na ontvangst van de geretourneerde producten zal L-Libro de betaalde prijs voor de geretourneerde producten terugbetalen, inclusief eventuele standaard leveringskosten van de Webshop naar de klant. Eventuele extra kosten voortvloeiend uit de keuze van de klant voor een andere leveringswijze dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering worden niet terugbetaald.

6. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

• Producten die op maat zijn gemaakt volgens de specificaties van de klant;

• Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

7. Contactgegevens

Voor verdere vragen met betrekking tot het herroepingsrecht of voor het melden van een herroeping, kan de klant contact opnemen met:

Bedrijfsnaam: L-Libro

Adres (geen bezoekadres): Harnjesweg 56, 6706 AT, Wageningen

E-mail: contact@gijsvandelogt.nl