Algemene Voorwaarden L-Libro

Laatst bijgewerkt op: 11-02-2024

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze webshop. Deze Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie over uw rechten en plichten bij het gebruik van onze diensten.

1. Toepasselijkheid

Door gebruik te maken van onze webshop gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en interacties tussen u en L-Libro met betrekking tot de aankoop van producten via onze webshop.

2. Definities

• “L-Libro”, “wij”, “ons” of “onze” verwijst naar L-Libro, de exploitant van de webshop.

• “Webshop” verwijst naar de online winkel die wordt beheerd door L-Libro, waar producten worden aangeboden voor verkoop.

• “Gebruiker”, “u” of “uw” verwijst naar de persoon of entiteit die gebruik maakt van onze webshop en een aankoop doet.

• “Product(en)” verwijst naar de goederen die worden aangeboden voor verkoop op onze webshop, inclusief zowel fysieke boeken als e-books.

3. Aankoopvoorwaarden

• Door een bestelling te plaatsen via onze webshop, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent of toestemming hebt van een ouder of voogd.

• Alle bestellingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en acceptatie. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot onjuiste prijsstelling of onbeschikbaarheid van producten.

• Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met details van uw bestelling. Deze bevestiging vormt geen acceptatie van uw bestelling, maar dient enkel als ontvangstbevestiging.

• De prijzen van de producten worden duidelijk vermeld op onze webshop en zijn exclusief verzendkosten en eventuele belastingen, tenzij anders vermeld.

• Betaling dient te geschieden op het moment van bestelling via de beschikbare betaalmethoden op onze webshop.

4. Levering en Verzending

• Wij streven ernaar om uw bestelling zo snel mogelijk te verwerken en te leveren. De geschatte levertijd wordt vermeld tijdens het afrekenproces, maar is slechts indicatief en niet bindend.

• De levering van fysieke producten wordt uitgevoerd via de geselecteerde verzendmethode tijdens het afrekenproces.

• Voor e-books ontvangt u na voltooiing van de betaling instructies voor het downloaden of toegang tot het gekochte product.

5. Retourbeleid

• Indien u niet tevreden bent met uw aankoop, kunt u binnen 14 dagen na ontvangst van de producten contact met ons opnemen om een retourzending te regelen.

• Geretourneerde producten dienen in originele staat te verkeren en onbeschadigd te zijn. Eventuele kosten voor retourzending zijn voor rekening van de koper, tenzij anders overeengekomen.

6. Intellectueel Eigendom

• Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en producten op onze webshop zijn eigendom van L-Libro of onze licentiegevers.

• Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van L-Libro enige inhoud of producten van onze webshop te kopiëren, reproduceren, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken.

7. Beperking van Aansprakelijkheid

• L-Libro is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van onze webshop of de aankoop van producten via onze webshop.

• In het geval dat L-Libro aansprakelijk wordt bevonden voor enige schade, zal de aansprakelijkheid van L-Libro beperkt zijn tot het bedrag dat u heeft betaald voor de betreffende producten.

8. Wijzigingen en Revisies

• L-Libro behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te herzien. Dergelijke wijzigingen treden in werking op het moment van publicatie op onze webshop.

• Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze Algemene Voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van onze webshop na dergelijke wijzigingen vormt uw akkoord met de herziene voorwaarden.

9. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

• Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil tussen u en L-Libro dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden, zullen beide partijen zich inspannen om het geschil op een minnelijke manier op te lossen.

• Indien het geschil niet op minnelijke wijze kan worden opgelost, stemt u ermee in om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechtbanken van Nederland. Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Bedrijfsnaam: L-Libro

Adres (geen bezoekadres): Harnjesweg 56, 6706 AT, Wageningen

E-mailadres: contact@gijsvandelogt.nl